nuockangen.com
26 Triệu Người Mỹ Bị Bệnh Tiểu Đường
Năm 2012: Mỹ Tốn 245 Tỉ MK Trị Tiểu Đường Việc tài tử điện ảnh Tom Hanks công bố ông mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã rọi ánh sáng vào vấn đề gian nan sức khỏe tại Hoa Kỳ: …