nuockangen.com
Gốc tự do và lão hóa
Oxi hóa (lão hóa) là gì? Oxi được biết đến là một nguyên tố không thể thiếu để đảm bảo sự sống, nhưng bên cạnh đó, nó cũng có thể hủy hoại sự sống. Chúng ta có thể thấy được rõ tác hại này qua sự g…