nuockangen.com
Dân Mỹ Quá Mập, Cần Buộc Dây An Toàn cho vấn đề ăn uống
Nước Mỹ cần tương tự với luật buộc dây an toàn khi nói đến dinh dưỡng, theo Mark Bittman viết trong báo the New York Times. Qua đó ông ấy muốn nói rằng chính phủ phải cố gắng ngăn ngừa dân từ việc …