nuockangen.com
Hãng Bào Chế Thuốc Tây GSK Bị Phạt 3 Tỉ MK vì Gian Lận
WASHINGTON – Duợc viện GlaxoSmithKline chịu bị phạt 3 tỉ MK trong 1 dàn xếp chưa từng thấy với chính quyền liên bang vì các tố giác về quảng cáo thuốc chưa đuợc cơ quan kiểm soát thực phẩm và…