nuockangen.com
Uống Nước Ngọt Nhiều Sẽ Bị Tai Biến Mạch Máu Não
Các kết quả nghiên cứu lần đầu thử nghiệm ảnh hưởng của nước ngọt cho thấy có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, và nhiều tin tức dữ tợn hơn cho người uống nước ngọt. Nhiều nhà nghiên cứu từ Viện We…