nuockangen.com
HOOCMON- CHỈ SỐ QUAN TRỌNG TRONG CƠ THỂ
Theo các công trình nghiên cứu khoa học gần đây, các đặc trưng kiềm-axit của cơ thể chúng ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khoẻ. Tính chất đó được thể hiện rất rõ qua hàm lượng độ pH (còn g…