nuockangen.com
Nước Nhiễm Nitrate: Hại 1 Triệu Dân Cali Nguy Cơ Ung Thư Tại Salinas Valley, Central Valley
Cali Today News – Thứ ba 13/3 theo kết quả nghiên cứu do đại học Davis của California công bố thì hàng trăm ngàn cư dân California đang uống nước bị ô nhiễm nitrate khá nặng nề. Các cộng đồng…