nuockangen.com
Gánh Nặng Y Tế
Hễ bệnh là thê thảm. Đó là bài học lớn cho đời người, trong mọi thời và mọi nơi. Nhưng đặc biệt, với đại đa số dân Mỹ, hễ bệnh là sẽ gánh nợ thê thảm. Ngay cả khi hết bệnh, nợ cũng sẽ ám theo suốt …