nuockangen.com
KANGEN WATER™ NIGHT
Hoạt Động. Chương trình ca nhạc KANGEN WATER™ NIGHT sẽ được tổ chức tại Tulsa, Oklahoma vào ngày 19 tháng 11 năm 2011. Phần ca nhạc: MC điều khiển chương trình nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn lần đầu tiên…