nuockangen.com
Nguồn Nước Nhiễm Arsenic và Hóa chất Độc hại ở Việt Nam
Một báo cáo mới đây cho thấy nguồn nước ở đồng bằng sông Hồng hà nhiễm thạch tín và một số hóa chất khác ảnh hưởng đến sức khỏe của 7 triệu người. Các chuyên viên Thụy sĩ và Việt nam khảo sát nguồn…