nuockangen.com
12 Tiểu Bang Mỹ: Béo Phì Tăng Hơn 30%
12 Tiểu Bang Mỹ: Béo Phì Tăng Hơn 30%; Dân Số Béo Phì Cao Nhất Tại Mississippi, Thấp Nhất Tại Colorado Dân trưởng thành béo phì tăng tại 16 tiểu bang trong năm qua, đẩy tỉ lệ béo phì quá 30% ở 12 t…