nuockangen.com
ORP – Thước đo khả năng khử Oxy hóa
ORP là gỉ? ORP là viết tắt của: O = Oxidation, R = Reduction, P = Potential of a liquid Là khả năng khử Oxy hóa của một chất. Như chúng ta đã biết, phương pháp điện phân có thể tạo ra dòng nước kiể…