nuockangen.com
Gốc tự do và Oxy hóa
Trong cơ thể con người, thường xuyên diễn ra nhiều tiến trình hoặc xây dựng hoặc huỷ hoại. Có những chất tưởng như là thực phẩm chính của tế bào nhưng đồng thời cũng lại làm hại tế bào. Có những ph…