nuockangen.com
Độ pH và Da
pH là chữ viết tắt của từ “thế hydrogen”, là tiêu chuẩn đánh giá độ acid và độ kiềm. Những gì trong cơ thể chúng ta đều có một độ acid và sự cân bằng pH, rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. M…