nuockangen.com
AXIT URIC MÁU
TĂNG AXIT URIC MÁU CÓ THỂ GÂY RA HẰNG CHỤC BỆNH KHÁC NHAU Ngoài việc gây bệnh GOUT, tình trạng tăng axit uric máu có thể gây tổn thương cho nhiều cơ quan như mạch máu, tim, mắt, màng não, cơ quan s…