nuockangen.com
GIẢI PHÁP ‘ALKALIZE’ – TIẾN TRÌNH CỦA TRƯỜNG SINH BẤT LÃO!
Sau kỳ bệnh dịch khắp thế giới vào năm 1920 (Black Death), con người đổ xô tìm cầu phương thức về ‘Trường Sinh Bất Lão’. Truyền thuyết về Shangri-La một lần nữa dấy động khắp Âu-Mỹ. Người Tây Phươ…