nuockangen.com
Tác hại của nước tăng lực
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) vừa tuyên bố, một số loại nước tăng lực có chứa càfêin và cồn có ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, và cơ quan này yêu cầu nhà sản …