nuockangen.com
Luật Mới Nghề Nail Áp Dụng Nhiều nơi; New York: cần có mặt nạ, găng tay làm việc…
SAN FRANCISCO (VB) — Một số tiểu bang và nhiều thành phố Hoa Kỳ đã ra các quy định mới về nghề nail để giữ gìn sức khỏe cho nhân viên thẩm mỹ và khách hàng tránh bị nhiễm độc hóa chất. Tại B…