nuockangen.com
Bệnh Gout và suy tim
Bs George Thanassoulis và các đồng nghiệp trình bày kết quả nghiên cứu về liên hệ thuốc uống Allopurinol trị thống phong (gout) với suy tim. Bài đăng trong báo Archives of Internal Medicine, 170: 1…