nunhihong.net
[Hibari.vs.Hibari] Chương 68 - Nữ Nhi Hồng
Edit : Cá Vây Hồng Chú báo bầu trời có tên là May Chương 68 : Lời vừa ra khỏi miệng, Shinohara Hibari đã ngẩn người. Cô không biết Flan lại nhầm cô là người mười năm sau hay là những lời này vốn là muốn nói với cô. Ai bị vứt bỏ? BịMore