nunhihong.net
[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ - Chương 123: Công lược nam phụ đốc chủ (8) - Nữ Nhi Hồng
Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua, có hoàng đế làm núi dựa, thế lực của Đông Hán ngày càng lớn mạnh, Kỳ Vân Yến cũng ngày càng bận rộn, mày cũng nhíu ngày càng sâu. Dưới Thuận Trinh môn, người ta thường thấy bóng dáng đi lại vội vàng của hắn, áo choàng thêuMore