nunhihong.net
[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Chương 104: Nam chủ là quốc sư đại nhân (1) - Nữ Nhi Hồng
Chương 104: Nam chủ là quốc sư đại nhân (1) Trên quan đạo vắng vẻ ở phía Tây kinh thành, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt, vó ngựa lộc cộc, một đội nghi trượng trùng trùng điệp điệp vây quanh một chiếc xe ngựa bằng vàng xa hoa lộng lẫy, không nhanh khôngMore