nunhihong.net
[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Chương 88: Nam phụ bị hủy dung (5) - Nữ Nhi Hồng
Nam phụ bị hủy dung (5) Vết thương trên mặt Bùi Thiếu Uyên cũng không sâu, hơn nữa được dùng loại kim sang dược tốt nhất, chỉ qua mấy ngày đã liền miệng, chỉ để lại chút dấu vết mờ nhạt, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Bùi Thiếu Uyên cũng không đểMore