nunhihong.net
[ĐN Twilight] Chương 8: Gia đình Cullen - Nữ Nhi Hồng
. . Chương 8: Gia đình Cullen Edit: Tojikachan Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com Khi xe dừng lại, tôi đi ra khỏi xe mà cảm giác như hai cái đùi không còn là của mình nữa vậy. Edward đã mở cửa nhảy ra khỏi xe từ lúc xe hoàn toàn mất khống chế, động tác nhanh đến mứcMore