npsonglyrics.wordpress.com
Mero Pyaro Manche – Ciney Gurung
[मेरो प्यारो मान्छे तिमी, एकलै नजाउन। जानेभए मलाई पनी साथै लैजाउन।]…२ [जब तिमी नजिकिन्छौ, मेरो बैश फूल्छ। मुस्कुराउदै हेरी दिदा मन को दैलो खुल्छ।]…२ एक्लै अब भिडबाट नहराइदेउ न। जाने भए …