npsonglyrics.wordpress.com
Jori Pari Ma – Dharmendra Sewan 
(आत्मा साक्षी राखी लाएको हाम्रो प्रेमलाई आऊ मिली जीवन दिऊँ हामी यसलाई )३ (जोरी पारी म हसाउने छैन तिमीलाई भगाई लगी)२ छाड्ने मान्छे म होइन तिमी किन डराउँछौ तिमी कि…