nozomi.edu.vn
Ngành công nghệ sinh học tại Nhật Bản: Lựa chọn mới của du học sinh - Kinh nghiệm sống, học tập, du học, làm thêm Nhật Bản - Nozomi.edu.vn
Tuy không phải là một ngành học quá nổi tiếng, nhưng những năm gần đây, ngành công nghệ sinh học lại đang trở thành một xu hướng “hot” khi du học Nhật Bản