nowakonfederacja.pl
Wezwanie KWW Konfederacja do zaprzestania używania logo w obecnej formie - Nowa Konfederacja
W ramach piątkowego relaksu mamy zagadkę dla spostrzegawczych: znajdź dziesięć różnic pomiędzu logami poniżej. Konia z rzędem temu, komu ta …
Nowa Konfederacja