nowakonfederacja.pl
Polska racja stanu w srebrnym wieku - Nowa Konfederacja
Postępująca destabilizacja otoczenia międzynarodowego w połączeniu z narastającym chaosem w polskiej polityce zagranicznej – widocznym ostatnio zwłaszcza w stosunkach wewnątrzunijnych …