nowakonfederacja.pl
Nie umiemy rozwijać portów - Nowa Konfederacja
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący rozwoju małych i średnich portów w Polsce. Ich sytuacja jest zła. W badanym okresie …