novazoraizbori.wordpress.com
Видео: Пресконференция на Председателя на ПП “Нова Зора” Минчо Минчев в Стара Загора – част 2
28 април 2013 г. – пресконференция на Председателя на ПП “Нова Зора” Минчо Минчев в Стара Загора – част 2