novazoraizbori.wordpress.com
Относно
С Решение № 2280 / 27.03.2013 г. ЦИК регистрира ПП „Нова Зора” за участие в изборите. В съответствие с решението на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора” от 09.03.2013 г. партията да учас…