novasdebarro.com
Barro pechou 2017 cun superávit de máis de 400.000 euros
Despois de ter investido máis de 750.000 euros, o Concello de Barro pechou o exercicio económico de 2017 cun superávit de 432.492 euros no remanente de tesourería, que agora se destinará á realizac…