novasdebarro.com
O famoso santo de Agudelo…
Veño de visitar a sala de arqueoloxía do Museo (Edificio Sarmiento) e din con este busto, que penso que se corresponde co que deu pé á infame edificación da igrexa do Monte da Chan. Sería o famoso …