novasdebarro.com
Diferenza entre votar en branco, votar nulo e absterse
A fórmula d’Hondt presente na lei electoral en España incentiva o bipartidismo, é dicir, aínda que se presenten 70 partidos políticos só 2 obteñen a maioría de escanos se se dispersa o voto&#…