nousisbalears.wordpress.com
De com percebem els estímuls
The National Autistic Society (2014, abril 9).Autism and sensory sensitivity. Arxiu de vídeo. Recuperat de