nounou.al
Si Të Pasurohesh, Pa U Varur Tek Fati
Nga NOUNOU Edit Kapcari Tweet threads nga Naval Ravikant, CEO dhe bashkë-themelues i AngelList Nganjëherë koha e kaluar në rrjetet sociale ka dhe vlera, sidomos kur has në informacion të