noulpamant.ro
Realitatea nu este reală, dovada ștințifică a faptului că totul este energie
Fizica cuantică aduce dovezi irefutabile ale non-fizicalității realității fizice, dacă putem să folosim un asemenea joc de cuvinte. realitate ireală reală