noulcodrutier.com
Noul Cod Rutier 2019 - Articolul 13 din OUG 195/2002
Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta.