notesonliberty.com
Filosofiska skillnader och likheter mellan liberalism och libertarianism
Libertarianismen betraktas ibland som en förlängning av liberalismen, men trots att de båda idétraditionerna har mycket gemensamt finns det också mycket som skiljer dem åt. Båda anammar filosofiskt…