nosinevidencia.wordpress.com
Galego
#NonSenEvidencia A evidencia científica é unha das pedras angulares nas que se asenta a medicina moderna. Isto non sempre foi así: durante anos empregáronse tratamentos médicos sen comprobar previa…