norsk-reiseliv.no
Reiselivsåret 2018 - toppår fra USA og Tyskland
Det ble vekst i antall gjestedøgn også i 2018. Vi hadde i følge Statistikknett/SSB 33,8 millioner registrerte gjestedøgn i Norge i 2018, dvs. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Dette er en økning på̊ 1,5 prosent fra 2017. Norske gjestedøgn endte på̊ 23,7 millioner gjestedøgn som er en økning på̊ 1,4 prosent, mens det var 10,1