norrbotniabanan.se
Norrbotniabanan och de globala målen för hållbar utveckling
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har 17 globala mål fram till 2030. Norrbotniabanan kommer att skapa positiva effekter som på olika sätt är med och bidrar till att flera av målen ska uppfyllas. För att möta de globala klimatutmaningarna krävs en gemensam kraftansträngning och Norrbotniabanan är ett viktigt steg på vägen för att bekämpa klimatförändringarna. Idag demonstrerar FridaysForFuture