norrbotniabanan.se
#10 Ger Norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna?
För att en plats ska vara attraktiv måste den kunna erbjuda utvecklande arbeten, kommunikation samt en meningsfull fritid – för både män och kvinnor. Hur kan vi med infrastruktursatsningen Norrbotniabanan öka medvetenheten om och värdera jämställdhetseffekterna som skapas? Och varför är det så viktigt? Det tar vi upp i detta poddavsnitt där vi även berättar