normantis.com
Arti Peribahasa: Ada Ubi Ada Talas, Ada Budi Ada Balas
| ADA | Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Arti: Setiap kebaikan akan memperoleh balasan setimpal.