normantis.com
Macbeth – Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
Goenawan Mohamad: Shakespeare pada akhirnya membuat Macbeth kalah. Tokoh malang ini, dalam proses, ternyata cuma satu ambisi yang menggelepar-gelepar, meloncat ke sana kemari, tapi tetap dalam tudu…