norgesfilm.no
Foredrag om Filmrommet for medielærere i Agder
20. oktober holdt Mairi Macdonald foredrag for nærmere 30 medielærere fra Aust- og Vest-Agder ved Tangen videregående skole. Lærerne fikk informasjon om filmtjenesten Filmrommet, og hvorfor film gjerne bør brukes mer - og ikke mindre - i undervisningen. Fagseminar for medielærere Lærerne var samlet til et eget fagseminar som ble holdt samme dag som Sørlandsk