nordnorsk-magasin.no
Olav Beddari
Boka «Folk ved elvene» inneholder ti artikler som handler om møter med folk som har levd på norsk, finsk, svensk eller russisk side av elvene på Nordkalotten og Kola. Gjennom møter med …