nordnorsk-magasin.no
Eli Johanne Ellingsve
Eli Johanne Ellingsve er Cand.phil. og dr.art. Ho har arbeidd som stadnamnsforskar og statens namnekonsulent i Midt-Noreg og har vore ein av redaktørane i Norsk Ordbok med arbeidsstad ved NTNU i Tr…