nordnorsk-magasin.no
42 bøker meldt i Nordnorsk Magasin
Kva skjer i litteraturen frå nordnorske forlag? Tek den opp særeigne problemstillingar og tema? Kva skjer med kvaliteten når forfattarar gjev ut bøkene sine sjølv? Når manus knapt handsamast av and…